ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ З ОСНОВОЮ НА -р В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

Мета: ознайомити учнів з правописом закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку; формувати вміння працювати з орфографічним словником для перевірки правопису закінчень іменників з основою на -р в орудному відмінку однини; виховувати повагу до людей будь-якої професії.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 133, с. 69)

— Прочитайте виписані словосполучення.

— Поясніть правопис закінчень іменників.

2. Гра «Кращий стрілець»

— Укажіть стрілками, яке закінчення в орудному відмінку однини мають подані іменники.

олень -ом

-ем

-єм

душ

гай

кут

меч

день

чай

дуб

кущ

— Поясніть свій вибір.

3. Каліграфічна хвилинка

— Запишіть каліграфічно.

Хай над нашим рідним краєм пісня радісна звучить.

— Яке це речення за метою? за інтонацією?

— Поясніть правопис закінчення у слові краєм.

— Доберіть до нього синоніми.

4. Гра «З якої професії?»

— Назвіть, з якої професії прийшли в життя подані прислів’я та приказки.

- З поганої вівці хоч вовни жмут. (Чабан)

- Жартуй, глечичок, поки вушко одірветься. (Гончар)

- От що вийшло: ні тарантас, ні дишло. (Стельмах)

- Куй залізо, поки гаряче. (Коваль)

- Порожня бочка гучить, а повна мовчить. (Бондар)

— Спробуйте поставити слова-відгадки в орудний відмінок однини.

— Яких труднощів зазнали?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми з’ясуємо, як пишуться іменники чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Колективна аналітична робота за вправою 134 (с. 69)

Самостійне читання тексту

— Про які професії ви дізналися з тексту?

— Які професії подобаються вам? Чому?

— Ким ви хочете стати в майбутньому?

— Випишіть з тексту іменники чоловічого роду на -р в орудному відмінку.

Учні визначають відмінок виписаних іменників. Позначають у них закінчення.

— На основі власних спостережень спробуйте сформулювати правило правопису закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини.

2. Ознайомлення з правилом (с. 70)

3. Словникова скарбничка

Інженер — спеціаліст із вищою технічною освітою. Слово запозичене з французької мови, утворене від латинського слова engenium — здатність, винахідливість.

Інженер-механік. Інженер-електрик. Військовий інженер.

— Утворіть словосполучення.

інженер

(Розумний, грамотний, веселий, вимогливий, талановитий, ведучий, молодий, майбутній)

— Запишіть речення.

Мій тато працює інженером на заводі.

— Підкресліть головні і другорядні члени речення.4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Вибірковий диктант

— Випишіть іменники чоловічого роду на -р у стовпчик та поставте їх в орудному відмінку однини.

Лаком і фарбою

пахне маляр.

Глиною — муляр,

замазкою — скляр.

Учитель, лікар чи геолог,

письменник, слюсар чи кресляр —

всі називають головною

одну професію — школяр!

Взаємоперевірка робіт за орфографічним словником.

2. Творча робота. Вправа 135 (с. 70)

Перше завдання учні виконують усно колективно.

Друге і третє — самостійно.

3. Робота в парах. Складання діалогу

— Які професії ти знаєш?

— Яка професія тобі подобається?

— Що ти можеш про неї розповісти?

— Ким ти мрієш стати?

— Яка професія у твоєї мами?

— Ким працює тато?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці?

— Як слід перевіряти правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р?

— Що найбільше сподобалося на уроці?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 136, с. 70.


1314475723424375.html
1314544092166251.html
    PR.RU™