Білет № 19

Предмет : “Педагогіка”

1.Педагогіка як наука, її становлення і розвиток.

2.В чому полягають принципи та завдання трудового виховання. Значення профорієнтаційної роботи в трудовому вихованні учнів.

Предмет : “Організація і методика професійного навчання”

1.Системи виробничого навчання.

2.Методика проведення вступного інструктування за матеріалом уроку при вивченні операцій.

Викладачі

Розглянуто та погоджено на методичній комісії професійно – теоретичної підготовки.

Протокол № 1 від “31” серпня 2010р.

Голова комісії

Затверджую

Заступник директора з НВР

___________Т.В. Мельник

“_____”___________2010р.

Комплексний екзамен

З предметів: “Педагогіка” та “ Організація і методика виробничого навчання”.

Спеціальність 5.091812 “Швейне виробництво”.

Кваліфікації: технік – технолог – конструктор, майстер виробничого навчання.

Білет № 20

Предмет : “Педагогіка”

1.Визначте головні етапи завдання знань. Охарактеризуйте кожний (мета завдання).

2.Визначити типи уроків на їх структуру.

Предмет : “Організація і методика професійного навчання ”

1.Оформлення навчальних майстерень. Об’єкти постійного та змінного оформлення навчальних майстерень з професій «Швачка», «Кравець», «Закрійник».

2. Розробить методику проведення поточного інструктажу за конкретною темою уроку виробничого навчання.

Викладачі

Розглянуто та погоджено на методичній комісії професійно – теоретичної підготовки.

Протокол № 1 від “31” серпня 2010р.

Голова комісії

Затверджую

Заступник директора з НВР

___________Т.В. Мельник

“_____”___________2010р.

Комплексний екзамен

З предметів: “Педагогіка” та “ Організація і методика виробничого навчання”.

Спеціальність 5.091812 “Швейне виробництво”.

Кваліфікації: технік – технолог – конструктор, майстер виробничого навчання.

Білет № 21

Предмет : “Педагогіка”

1.Визначте сутність контролю у навчальному процесі.

2.Доведіть необхідність використання комп’ютерної технології у навчанні.

Предмет : “Організація і методика професійного навчання ”

1.Державні стандарти ПТО, їх складова.

2.Комплексно-методичне забезпечення виробничого навчання. Складання картки-завдання для проведення усного опитування.

Викладачі

Розглянуто та погоджено на методичній комісії професійно – теоретичної підготовки.

Протокол № 1 від “31” серпня 2010р.

Голова комісії

ЗатверджуюЗаступник директора з НВР

___________Т.В. Мельник

“_____”___________2010р.

Комплексний екзамен

З предметів: “Педагогіка” та “ Організація і методика виробничого навчання”.

Спеціальність 5.091812 “Швейне виробництво”.

Кваліфікації: технік – технолог – конструктор, майстер виробничого навчання.


1317176080503566.html
1317268069335493.html
    PR.RU™